Dialog, lyssnande, reflektion
Tumba Psykoterapimottagning är sen 1996 en privat öppenvårdsmottagning för dialog, lyssnande och reflektion, en terapeutisk resurs för människor i kris, både privat och i arbetslivet. Mottagningen ligger i närheten av Tumba Centrum. Sen 2008 har Tumba Psykoterapimottagning också en filial i Hälsans Hus på Fjällgatan i Stockholm. Verksamheten har tre ben; handledning för arbetsgrupper, personalhälsovård samt psykoterapi för enskilda och par.
Gunnel Nyman driver sedan 1996 Tumba Psykoterapimottagning. Vid mottagningen finns ytterligare två terapeuter, en man och en kvinna. Ursprungligen språklärare, insåg Gunnel efter ett tag att det snarare var psykologi än pedagogik som intresserade henne. Efter psykologexamen arbetade hon inom barnpsykiatrisk öppenvård under 20 år, med tonåringar med missbruksproblem, barn och familjer i livskriser och med familjer med svåra erfarenheter av flyktingskap och krigstrauman. Under denna tid fullföljde hon sin psykoterapeutexamen.

Gunnel började sin egen verksamhet med samtalsgrupper för ”Kvinnan mitt i livet”. Tanken var att erbjuda en möjlighet till gemensamma funderingar kring gruppmedlemmarnas livserfarenheter, hur man som kvinna får ihop sina olika roller och frågor om barn, äktenskap, yrkesliv. Det kom så småningom att formuleras som ”livspusslet”.

Inledningsvis arbetade hon också med individualpsykoterapi via remisser från vuxenpsykiatrin. Dessa patienter behövde ofta långvarig terapi. Gunnels arbete riktades alltmer mot psykoterapeutiskt arbete med vuxna. Ett annat uppdrag har under lång tid varit att fungera som telefonjoursterapeut inom den privata företagshälsovården.

Den grundläggande idén bakom Tumba Psykoterapimottagning är och har hela tiden varit att vara en psykoterapeutisk resurs för enskilda vuxna, för ungdomar, för familjer och för par. Här finns en djupt förankrad övertygelse om dialogens, det ömsesidiga samtalets stora möjlighet till förbättrat välbefinnande och konfliktlösning.

- Kraven på oss idag är höga. Detta stimulerar till engagemang. En negativ konsekvens är dock svårigheten att orka, vilket visar sig i allvarliga trötthetstillstånd, så kallade utmattningsdepressioner. Denna problematik är bearbetningsbar i det psykoterapeutiska samtalet genom regelbunden reflektion runt den egna situationen och de egna behoven.


- Min verksamhet står på tre ben. Dels är det terapeutiskt arbete med enskilda personer. Dels är det personalhälsovård. Och jag arbetar även med handledning till personal inom skola, socialförvaltning och psykiatri samt med utbildningshandledning. Mitt arbete består av att lyssna, reflektera och ge feedback kring problem, dilemman och arbetsprocesser. Syftet är att mina klienter ska förbättra sitt sätt att hantera påfrestande och besvärliga situationer.

Gunnel har egen kontinuerlig handledning, där hon kan ventilera tankar och funderingar kring sitt arbete.
- Detta fungerar som en kvalitetssäkring visavi mina klienter och är en viktig avlastning i ett mentalt krävande arbete.

Gunnel har en psykodynamisk grundsyn men är också familjeterapeutiskt skolad.
Hon kallar sig relationsorienterad terapeut.
- Det finns tre hörnstenar i det psykoterapeutiska arbetet: Lyssnandet, Dialogen och Reflektionen. Detta kräver i sin tur en förmåga till såväl närhet som respektfull distans.

Utvecklingsplaner är att fungera som en resurs åt småföretagare i närområdet med tanken att kunna erbjuda konsultation i psykosociala frågor runt anställda med problem av psykologisk karaktär.Tumba Psykoterapimottagning

Bransch:
Friskvård

Telefon: 08-53033570


Email:
tumba.psykoterapimottagning@telia.com

Hemsida:
www.tumbapsykoterapi.se

Adress:
Tumba Psykoterapimottagning
Prästhagsvägen 3
14731 Tumba

| 13 SENASTE FÖRETAGEN